2% z dane – ako venovať

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

2. Vypýtajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.

3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.

4. Do 30.04.2020 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad.

5. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

6. Ak podávate daňové priznanie, tlačivá uvedené vyššie nebudete potrebovať. V daňovom priznaní sú určené kolónky, do ktorých sa vypĺňajú údaje príjemcu dvoch percent.

Naše údaje:

IČO/SID: 50500571    (SID prázdne) – IČO zarovnajte doprava (tj. ak je kratšie, ako počet okienok, voľné okienka budú pred ním).
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Pre budúcnosť – 4future
Sídlo – ulica: Sološnica
Súpisné/orientačné číslo: 500
PSČ: 90637
Obec: Sološnica

Ďakujeme, že svojimi 2% či 3% podporujete našu činnosť.

Ďakujeme, že súhlasíte so zaslaním údajov prijmateľovi 2% či 3% z dane.

V prípade akýchkoľvek otázkok nás kontaktujte na 4future(at)4future.sk