2% z dane – ako venovať

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 2. Vypýtajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované. 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia. 4. Do 30.04.2020 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad. 5. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane –...