Tvorili sme aj na Krumpolovom dni 2019

V rámci projektu #SolosnickeTvorenie, ktoré podporil #BratislavskySamospravyKraj sme mohli pripraviť tvorivé dielne na #Krumpolovomdni populárnu aktivitu výroba odznakov pre deti a mládež. Ďakujeme za Vaše hlasy v hlasovaní v Participatívnom rozpočte #BSK Tento projekt finančne podporil Bratislavsky samosprávny kraj “najlepšie miesto pre život” Fotografie a ďalšie informácie nájdete na našom Facebooku

Sološnické tvorenie

V rámci projektu Sološnické tovrenie podporeného z Participatívneho rozpočtu BSK sme pre Vás pripravili Tvorivé dieľne dňa 16.7.2019 od 10,00 hod ráno v klubovni Materinej dúšky. Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj „najlepšie miesto pre život“

Aktivita v projekte Sološnické tvorenie

V rámci projektu #SolosnickeTvorenie, ktoré podporil #BratislavskySamospravyKraj sme mohli pripraviť časť tvorivých dieľní na #FestivalNa4sudoch populárnu aktivitu výroba odznakov pre deti a mládež. Zároveň sme mohli podporiť aktivitu výsava historických fotografií. Ďakujeme za Vaše hlasy v hlasovaní v Participatívnom rozpočte #BSK Tento projekt finančne podporil Bratislavsky samosprávny kraj “najlepšie miesto pre život” Fotografie a ďalšie informácie nájdete na našom Facebooku

2% z dane – ako venovať

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. 2. Vypýtajte si od zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované. 3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia. 4. Do 30.04.2020 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad. 5. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane –...

Získali sme podporu z participatívneho rozpočtu BSK

Občianske združenie Pre budúcnosť – 4future získalo finančnú podporu z participatívneho rozpočtu BSK . Aj vďaka Vám, ktorí ste hlasovali za náš projekt môžeme do konca roka 2018 pripraviť viacero aktivít, ktoré sa budú konať na Gymnáziu, Ul. 1. mája 8, Malacky. Informácie o jednotlivých aktivitách budeme postupne informovať na tejto stránke, alebo na našej FB stránke.   pozvankaCertovskePokusy       Vedecká kaviareň 3   Vedecká kaviareň2   Vedecká kaviareň 1

POZVÁNKA na verejné prerokovanie

Obec Sološnica: Vec : POZVÁNKA  na verejné prerokovanie    V zmysle § 34 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  Vás pozývam na verejné prerokovanie  navrhovanej činnosti: Optimalizácia výroby bieleho a šedého cementu  so zástupcami navrhovateľa : CRH ( Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník . Prerokovanie sa uskutoční  dňa 31.07.2017 o 15:00 hod v kultúrnom dome  v Sološnici a o 17:00 hod v kultúrnom dome  v Rohožníku. Informácie  ohľadom navrhovanej činnosti sú zverejnené na stránke : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-vyroby-bieleho-sedeho-cementu-   A.Čermáková

Den Zeme s vedou 2017

Zo žiakov ZŠ Záhorácka Malacky sa dňa 28.4.2017 stali vedci 🙂. Žiaci všetkých ročníkov si v rámci aktivity Deň Zeme s vedou vyskúšali rôzne pokusy a zahrali sa na výskumníkov. Tento deň pripravili žiaci 9. ročníka s občianskym združením Pre budúcnosť – 4future.. Aktivitu podporil primátor mesta Malacky zo svojej rezervy. Žiaci 9. ročníka vysvetľovali a lektorovali. Zažili pocit učiteľa, keď jednotlivým triedam vysvetľuje niektorú látku aj 3krát za sebou. Žiaci nadobudli komunikačné a prezentačné zručnosti. Ich lektorské výstupy boli o to náročnejšie, že svoj výklad museli vždy prispôsobiť veku poslucháčov. Ďakujeme deviatakom za veľkú pomoc pri organizácii a realizácii,...