Verejnosť pri ochrane životného prostredia – nové možnosti

Práve sa zúčastňujeme semináru pripravovaného organizáciou VIA IURIS pod názvom Verejnosť pri ochrane životného prostredia – nové možnosti. Keďže sa postupne zapájame do konaní, ktoré súvisia so životným prostredím v našejviaiuris obci snažíme sa načrpať informácie z viacerých strán od odborníkov a aktivistov.