Sološnické tvorenie

V rámci projektu Sološnické tovrenie podporeného z Participatívneho rozpočtu BSK sme pre Vás pripravili Tvorivé dieľne dňa 16.7.2019 od 10,00 hod ráno v klubovni Materinej dúšky.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj „najlepšie miesto pre život“